#S1

Projekt „Rozwój przedsiębiorczości w Sudeckim Obszarze Strategicznej Interwencji przez utworzenie Karkonosko-Izerskiego Klastra Turystycznego”

Koordynator KIKT, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego KARR S.A. w Jeleniej Górze, w okresie 15.9.-16.12.2014 roku realizuje zadanie publiczne finansowane z Budżetu Województwa Dolnośląskiego, z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i sieci współpracy.
Projekt „Rozwój przedsiębiorczości w Sudeckim Obszarze Strategicznej Interwencji przez utworzenie Karkonosko-Izerskiego Klastra Turystycznego” obejmuje m.in. badania potencjału turystycznego, w tym badania ankietowe przedsiębiorców turystycznych w regionie, opracowanie systemu identyfikacji wizualnej oraz wykonanie strony internetowej Klastra.

#S2
#S3
#S4
#S5
#S6

Designed by:

dot-com.pl

Dolny_Slask_logotyp_s.jpg 150x55 4kB

 Projekt „Rozwój przedsiębiorczości w Sudeckim Obszarze Strategicznej Interwencji przez utworzenie Karkonosko-Izerskiego Klastra Turystycznego” jest finansowany ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego